ĐŨA Ổ BI (PSFAM10-31-F17-B7-P6-T10-S8-Q6) - MISUMI

- Gía bán chưa 10% VAT = 149,831 VNĐ
- Liên hệ: Ms Liên - Công ty DPS Việt Nam - khu vực Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 147 đường số 5, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM
- SDT: 0906.934.446